Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. pojazdu specjalnego drogowo-szynowego zgrzewarki szyn kolejowych

 • Numer postępowania TB/02/09/2021
 • Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-10-15 11:59
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-10-15 12:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-09-27
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-03-16

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-09-27 15:31 -
  icon TOM I - Warunki Zamówienia (WZ).pdf 2021-09-27 15:31 1.93 MB
  icon Tom II - Warunki Umowy (WU).pdf 2021-09-27 15:31 1.09 MB
  icon Tom III - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).pdf 2021-09-27 15:31 0.56 MB
  icon Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty.DOCX 2021-09-27 15:31 0.04 MB
  icon Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia dostawcy.DOCX 2021-09-27 15:31 0.93 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Zmiana SIWZ nr 1.pdf 2021-09-28 12:20 0.85 MB
  icon Zmiana SIWZ nr 2.pdf 2021-10-08 13:13 0.13 MB
  icon odpowiedź na przesłane pytania nr 1.pdf 2021-10-12 14:44 0.3 MB
  icon Odpowiedź na przesłane pytania nr 2.pdf 2021-10-12 14:49 0.66 MB
  icon Zmiana nr 3 treść SIWZ.pdf 2021-10-13 08:59 0.43 MB
  icon Odpowiedź na przesłane pytania nr 3.pdf 2021-10-13 08:59 2.34 MB
  icon Odpowiedź na przesłane pytania nr 4.pdf 2021-10-14 15:03 1.22 MB
  icon Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2022-02-04 13:54 0.3 MB
  icon Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 2.pdf 2022-03-16 08:23 0.27 MB
  icon Informacja o zamknięciu postępowania zakupowego nr TB-02-09-2021.pdf 2022-03-16 08:58 0.34 MB

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2022-03-16 08:49

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa