Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 41  pokazuj  pozycji

TNW26-243/800715/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej, optymalizacja i uzyskanie wszelkich decyzji i zezwoleń, prowadzenie nadzoru autorskiego oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla budowy zaplecza technicznego do obsługi taboru PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-30 2023-02-02 10:00 --
TZ-P-3-2022 Dostawa 1szt. ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-12-12 2022-12-16 23:59 --
120/000604/2022/TEB Sprzedaż złomu Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-10-20 2022-10-28 12:00 --
DI/02/09/2022 Zapraszamy do składania ofert na obsługę systemów teletechnicznych firmy PNUIK Kraków Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-09-16 2022-09-22 15:00 --
DI/2/08/2022 Usługi telefonii komórkowej Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-19 2022-08-26 15:00 --
DI/1/08/2022 Dostawa tonerów i wkładów atramentowych Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-16 2022-08-26 15:00 --
FL 60/2022 Dostawa tłucznia kl 1,gat 1 frakcji 31,50-50,mm na lk nr 102 Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-06-15 2022-06-20 10:00 --
FL-55/2022 Dostawa tłucznia kl1,gat1 frakcja 31,50-50,00 mm z dostawą do m.Przemyśl Bakończyce Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-06-09 2022-06-14 10:00 --
S/03/2022/TRB Dostawa fabrycznie nowych samochodów brygadowych z napędem 4x4 typu VAN wraz z zabudową Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-06-08 2022-06-24 12:00 --
TNW26-106/801715/2022 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ UZYSKANIE POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA DZIAŁCE 1073/13 W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-05-26 2022-05-31 11:02 --
53/000604/2022/TEB Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa, uzyskanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i warunków przyłączenia mediów dla budynku Bazy Elektroenergetycznej. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-05-25 2022-06-15 12:00 --
FL-23/2022 Zakup niesortu kamiennego 0 -31,5 mm na zadanie „Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 61 Kielce - Fosowskie wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego – Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie.” Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-03-28 2022-04-01 09:00 --
FL-22a/2022 Zakup i dostawa tłucznia kl1,gat 1 frakcja 31,50-50,00 mm na zadanie :"Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowskie wraz z robotami towarzyszącymi i obsługa pociągu naprawy podtorza z maszyna wiodąca typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM 80 stanowiący potencjał zamawiającego-ZMT w Krakowie" Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-03-25 2022-03-30 09:00 --
1/03/TBG/2022 Zakup toromierza elektronicznego wózkowego do pomiaru pełnej geometrii toru i rozjazdów Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-03-23 2022-04-04 09:00 --
FL-05/2022 Dostawa niesort kolejowy na zadanie ; "Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej" Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-02-09 2022-02-15 09:19 --
FL-04/2022 Zamówienie podsypki tłuczniowej kl1,gat1 frakcja 31,50-50,00 mm na zadanie "Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej" Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-02-09 2022-02-15 09:00 --
FL-10a/2021 Dostawa ścianek i płyt peronowych w standardzie dostatecznym wykonanych zgodnie z Id-22 związanej z realizacją kontraktu na zadaniu: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”” Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-19 2021-10-20 13:00 --
FL-10/2021 Dostawa ścianek i płyt peronowych w standardzie dostatecznym wykonanych zgodnie z Id-22 związanej z realizacją kontraktu na zadaniu: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”” Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-08-31 2021-09-06 12:00 --
43/L-22/2021/TED Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 22 Etap III" realizowanego w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku Gałkówek Tomaszów Maz. Radom oraz na przyległych łącznicach" Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2021-06-25 2021-07-01 10:00 --
FL-07/2021 Zakup podsypki tłuczniowej kl.1,gat I ,frakcja 31,50-50,00 mm na zadanie : "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Rewitalizacja peronów na linii kolejowej nr 25 Łódż Kaliska -Dębica odc. Tomaszów Mazowiecki -Skarzysko Kamienna (różne lokalizacje)" Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-06-25 2021-07-01 12:00 --
DI/1/06/2021 Świadczenie usług telefonii komórkowej Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-06-14 2021-06-25 12:00 --
FL-1/06 Zakup geowłókniny i geosiatki. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-06-02 2021-06-07 10:00 --
FL-4/2021 Dostawa osprzętu do sieci trakcyjnej w ramach realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka-Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych nr 97,98,99 na odcinku Skawina-Sucha Beskidzka-Chabówka-Zakopane” Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-04-15 2021-04-22 10:00 --
FL-002/2021 Zakup 42 000 kompletów systemu przytwierdzenia do podkładów strunobetonowych PS 94 /SB/49E1 Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-04-15 2021-04-20 09:00 --
DI/01/02/2021 Dostawa tonerów i wkładów atramentowych - PNUIK Kraków Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-02-24 2021-03-19 15:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa